Пашалић: Уложено 215 милиона КМ у пројектне заштите од поплава

0
582

 Влада Републике Српске уложила је 215 милиона КМ да би се послије велике поплаве 2010. године водопривредни објекти довели у функционално стање и подигао степен заштите од поплава у Српској, изјавио је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Борис Пашалић.
„Поред грађевинских радова, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, у сарадњи са Јавном установом `Воде Српске` Бијељина, радило је и на бројним неструктуралним мјерама чији је циљ повећање спремности реаговања на поплаве, могућност предвиђања наиласка поплавних таласа и управљање поплавним ризицима“, навео је Пашалић.

Он је истакао да је рађено и на одбрани од суше изградњом система за наводњавање у општинама Пелагићево, Љубиње, Братунац, Требиње и Бијељина, израђена је техничка документација за пројекте наводњавања на локацији Скелани у општини Сребреница, бијељинском насељу Батковић и на локалитету Александровац, те система наводњавања Поткозарје у Градишци, чија се реализација планира.

„Након имплементације наведених пројеката, мјера које су предвиђене њима и доношења већег броја подзаконских аката којима је ближе дефинисано интегрално управљање водама у Републици Српској, ситуација у сектору вода је примјетно боља него у периоду прије 2010. године“, оцијенио је Пашалић.

Он је додао да остварени напредак показује да се у сектору вода у Републици Српској ради квалитетно и у складу са стратешким циљевима, што ствара обавезу да се настави у истом смјеру и задржи тренутни прогрес.

„У наредном периоду радиће се на доношењу мапа опасности и мапа ризика од поплава, што је основа за даљи рад на Плановима управљања ризицима од поплава“, навео је Пашалић.

Он је додао да се планирају и измјене и допуне подзаконских аката које ће омогућити већу ефикасност и боље функционисање сектора вода, објављено је на сајту Јавне установе „Воде Српске“.

„Од инфраструктурних пројеката издвајају се уређење корита ријеке Јање на ушћу у Дрину, изградња обалоутврда на ријеци Дрини, пројекат наводњавања на подручју Семберије, наставак радова на реконструкцији црпних станица на сливу ријеке Саве, рехабилитација корита ријеке Милошевице и Врбаса, надоградња насипа на ријеци Босни у Модричи и заштита од поплава насеља Баре у Добоју“, каже Пашалић.

За сарадњу институција Републике Српске у сектору вода са одговарајућим институцијама у Федерацији БиХ и на нивоу Савјета министара, са регионалним и међународним институцијама у сектору вода, министар Пашалић је навео да је увијек била на високом нивоу, као и сарадња са јединицама локалне самоуправе.

Он је напоменуо да су основни циљеви свих укључених у реализацију пројеката добробит становништва и повећање нивоа заштите од поплава.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here