Usvojen set zakona za povećanje plata u Republici Srpskoj

0
502

Narodna skupština usvojila je večeras, po hitnom postupku, set zakona čije izmjene i dopune rezultuju povećanjem plata svih zaposlenih u Republici Srpskoj.

Usvojeni su zakoni o izmjenama i dopunama zakona o radu i o porezu na dohodak, zakoni o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske, u oblasti prosvjete i kulture, u javnim službama Srpske, u institucijama pravosuđa, u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Srpske, te Zakon o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Srpskoj.

Narodna skupština je, po hitnom postupku, usvojila i Zakon o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, kojim se propisuje da se posebne istražne radnje mogu odrediti za krivična djela protiv Srpske, protiv čovječnosti i međunarodnog prava, terorizma, kao i za krivična djela za koja se prema Krivičnom zakonu može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.

Poslanici su usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku, kojim će se poboljšati pristup i uspostavljanje dobre uprave kao najvažnijeg građanskog prava, u smislu da se ovim procesno-pravnim uređivanjem omogući potpunije ostvarivanje prava građana.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, čime se nastavljaju reforme u oblasti matičnih knjiga, koje će nakon sprovođenja doprinijeti daljem unapređenju elektronske baze matičnih knjiga i poboljšanju međusobne razmjene podataka u matičnim službama.

Narodna skupština je usvojila i Zakon o kulturi, kojim se sistemski uređuju opšti interes i načela u kulturi, obavljanje kulturnih djelatnosti, prava, obaveze i odgovornosti svih subjekata, uslovi za obavljanje djelatnosti i postupak za sufinansiranje i finansiranje djelatnosti u kulturi, kulturna politika i druga pitanja od značaja za ovu oblast.

Usvojeni su i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku, kojim se izvršavaju odluke Ustavnog suda Srpske i Ustavnog suda BiH, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, kojim bi rokovi zastarjelosti trebalo da budu izjednačeni sa rokovima zastarijevanja ostalih javnih prihoda.

Narodna skupština usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju kojim se stvaraju pretpostavke i uslovi za dostizanje strateških ciljeva u oblasti nauke i tehnologije.

Poslanici su, po hitnom postupku, usvojili Zakon o izmjenama Zakona o porezima na držanje, upotrebu i nošenje dobara, kojim se oslobađa od oporezivanja posjedovanje registrovanog oružja-lovačkog karabina, kao i kombinovanog lovačkog oružja i lovačke puške.

Usvojena je i Strategija borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović zaključio je posebnu sjednicu, nakon što su apsolvirane sve tačke dnevnog reda.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here