Електронска регистрација пословних субјеката у првој половини 2021. године

0
488
 У Бањалуци je данас одржан састанак Имплементационог тима Владе Републике Српске за реализацију пројекта е-регистрације пословних субјеката у Републици Српској /онлајн рег/, а циљ пројекта је пружање брже, јефтиније и транспарентније услуге привредницима и грађанима.

Из Бироа Владе за односе са јавношћу саопштено је да једну од кључних услуга приватном сектору представља електронска регистрација пословних субјеката, што ће бити омогућено у првом дијелу 2021. године.

Ова услуга биће омогућена стављањем у употребу портала за електронску регистрацију привредних друштава и самосталних предузетника, као и унапређењем постојећих регистара.

“Да би пружила комплетну електронску услугу, Влада је начинила значајне кораке у дигитализацији пословних процеса и реформи прописа, тако да је у финалној фази пројектовања прва жзаокруженаж електронска услуга – дигитализован процес регистрације предузећа /домаћи ДОО/ и предузетника, до нивоа кликом до регистрацијеж, то јесте да се регистрација поднесе и добије рјешење без одласка на шалтер Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге /АПИФ/, кроз поједностављену и стандардизовану услугу, уједначеним поступањем на територији Републике Српске”, наводи се у саопштењу.

Неки од најбитнијих резултата које Влада Републике Српске остварује кроз реализацију пројекта су омогућена употреба квалификованог електронског потписа за физичка лица и квалификованог дигиталног печата за правна лица, као и изворног електронског документа, у складу са законима који уређују ту област, постављајући темељ за електронски идентитет грађанина, односно правног лица и електронску комуникацију органа управе са грађанима и привредом.

Осим тога, постављене су основе за електронско плаћање као хоризонтални сервис Владе.

“У овом пројекту посебно битна је примјена концепта јединствене уплатнице, уз пратећу измјену регулативе везану за износе административних такси и за сам садржај јединствене уплатнице. Грађанин добија једну уплатницу по којој врши плаћање услуге, креирану аутоматски, спрам одабране врсте услуге, што је омогућено по први пут у Републици Српској, тако да Министарство финансија потом раскњижава уплате на одговарајуће органе власти”, појашњено је у саопштењу.

Такође, ојачана је интероперабилност органа управе, тако да се подаци између органа размјењују по службеној дужности, по примљеном захтјеву привредника или грађанина, везаном за оснивање пословног субјекта или промјену података од значаја за правни промет.

“Размјена података између органа власти путем сервисне магистрале Владе довешће даље до подизања квалитета електронских услуга, примјеном једношалтерског система, усмјереног на грађанина или привредника, тако да обраћањем једном органу се предаје захтјев, а органи су даље дужни да прикупе све податке, из постојећих евиденција које су доступне, како би извршиле услугу и доставиле акт подносиоцу захтјева”, појашњено је у саопштењу.

Није потребно да подносилац захтјева сам прибавља различите доказе /на примјер из Пореске управе/, које органи власти већ имају, односно могу да их прибаве из евиденција другог органа, уз сагласност странке при самом подношењу захтјева.

Један од битних резултата је што су унапријеђени регистри привредних субјеката и предузетника додатним функционалностима, прије свега у домену подршке онлајн регистрацији и аутоматизацији тока захтјева који се одмах просљеђује у регистрациони орган, без задржавања у АПИФ-у, што ће донети додатно скраћење процеса регистрације, а што је битно за рангирање на Дуинг бизнис /Doing Business/ листи Свјетске банке.

Затим, Унифицирање система такси и поједностављење процеса регистрације на нивоу читаве Републике Српске, у свим општинама и градовима, уз промјене регулативе од надлежних органа, Министарства финансија и Службеног гласника.

Техничку помоћ Влади Републике Српске на реализацији активности регистрације пословних субјеката у Републици Српској електронским путем пружа Међународна финансијска корпорација /ИФЦ/, путем Пројекта побољшања пословног окружења и привлачења инвестиција на локалном нивоу – Лајф, а који финансира Влада Уједињеног Краљевства, путем УКАИД-a.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here