„ГАС ПРОМЕТ“ АД ПАЛЕ уселио у нову пословну зграду

0
791

Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале је завршило изградњу нове пословне зграде у Палама у Улици Бошка Југовића број 18. на парцели укупне површине око 700 m2. Објекат модерне архитектуре је добио и употребну дозволу а састоји се од приземља и двије етаже укупне корисне површине око 460 m2 са свим потребним садржајима за функционисање објекта и канцеларијско пословање.

Извођач грађевинских радова је била компанија „Марвел“ д.о.о. Источно Сарајево, a пројектовање и надзор је вршио архитекта Предраг Војиновић. Пројектовање и извођење радова на термотехничким инсталацијама извршила је компанија „Гријањеинвест“ д.о.о. Пале, а надзор радова је вршио професор Бранислав Живковић из Београда.

За гријање/хлађење објекта користе се двије топлотне пумпе, приближно једнаког капацитета и то: топлотна пумпа „ваздух-вода“, производ „Mitsubishi electric“ и топлотна пумпа „земља-вода“, производ „Vaillant“. За топлотну пумпу „земља-вода“ као топлотни извор користе се геосонде постављене у 4 бушотине, свака дубине 80 m. Остављена је и могућност примјене природног гаса за загријавање објекта.

Пресељењем у нови објекат запослени настављају са редовним пословним активностима у,  свакако, бољим условима за рад.

(Спонзорисан чланак)

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here