Влада РС: Без пореза на насљеђену имовину и поклон

0
776
 Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак Републике Српске прописано је да се имовина стечена насљеђем и поклоном ослобађа пореза на доходак од капиталног добитка.

 

Предложеним законом, који би Народна скупштина Републике Српске требало да разматра на предстојећој сједници, прописано је ослобађање за кориснике обавезе пореза на доходак од капиталног добитка, као и осталог дохотка у односу на врсту права или имовине која се преноси на пореског обвезника.

“Када је ријеч о ослобађању од опорезивања прихода по основу поклона, предложеним законом прописано је да то важи за сродника по крви у правој линији, браћу и сестре, те усвојиоца и усвојеника, као и поклони учињени између сродством неповезаних лица, уколико њихова укупна вриједност на годишњем нивоу не прелази 10.000 КМ”, наведено је у образложењу законског рјешења.

Имајући у виду да је веома тешко одредити вриједност имовине која је набављена прије дугог периода, предложеним законом је прописано да се у сврху опорезивања порезом на доходак од капиталног добитка сматра пренос имовине или права коју је порески обвезник држао краће од седам година.

Према процјенама Министарства финансија, ослобађањима ће годишње у буџету Српске бити мање наплаћено пореских прихода за 1,2 милиона КМ.

Сједница Народне скупштине Републике Српске заказана је за 1. децембар.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here