Усвојена информација о спровођењу реформи у образовању

0
620

Влада Републике Српске усвојила је данас информацију о реализацији активности за спровођење реформе у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања у Републици Српској од јула до септембра.

„Важније активности које су реализоване су рад на редефинисању исхода учења у цјеловитом развојном програму предшколског васпитања и образовања, те дефинисању исхода учења у овом програму прилагођених основним карактеристикама различитих сметњи код дјеце, као и активности којима ће се подизати свијест родитеља, стручне и остале јавности о важности и значају раног учења и учешћа у предшколском васпитању и образовању“, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

У области основног васпитања и образовања донесени су нови наставни планови и програми за предмете од четвртог до деветог разреда, програми факултативне наставе, те програми додатне наставе.

Израђени су стручна и друга посебна упутства којима се регулише спровођење мале матуре и стручно упутство за спровођење спољашњих провјера постигнућа ученика.

Урађен је и Приручник за наставнике за петнаестоминутно вјежбање на почетку наставног дана у првој тријади, те извршена дигитализација садржаја шест уџбеника.

У области средњег образовања и васпитања завршена је ревизија занимања за која се образују ученици у Републици Српској, урађена у сарадњи са Привредном комором Републике Српске, Унијом удружења послодаваца Републике Српске и Занатско-предузетничком комором Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од обилнијег снијега од интереса за Републику Српску за период 2020 – 2023. година.

Доношењем и спровођењем плана биће унапријеђено и обезбијеђено свестраније ангажовање релевантних субјеката и остварен виши ниво приправности у заштити и спасавању људи и материјалних добара од сњежних падавина и снијега.

Републичка управа цивилне заштите надлежна је за координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих активности у вези за спровођењем овог плана.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here