Уредба о додјели средстава привредним субјектима за април

0
660

 Влада Републике Српске утврдила је данас уредбу о додјели средстава привредним субјектима ради санирања посљедица пандемије вируса корона за април, чији је циљ пружање подршке привреди ради очувања запослености код пословних субјеката и предузетника који имају пад пословног прихода.
Овом уредбом утврђују се корисници, услови, критеријуми и остала питања од значаја за додјелу средстава за април за пословне субјекте и предузетнике који су дјелимично престали са радом или су имали смањен обим пословања.

Дјелимични престанак са радом подразумијева престанак рада одређеног броја радника, док смањен обим пословања подразумијева пад пословног прихода у априлу 2020. године у износу од најмање 20 одсто у односу на промет из априла прошле године.

Поступак додјеле средстава спроводи надлежно министарство, с обзиром на област послова коју обавља, и то на основу захтјева који су Пореској управи Републике Српске упутили привредни субјекти и пријаве на Интернет страници регистра штета.

Одобрена средства исплаћују се из средстава Компензационог фонда Републике Српске на број жиро рачуна пословног субјекта или предузетника, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.

Влада Српске донијела је и уредбу о престанку важења уредбе о прописивању мјере непосредне контроле цијена на подручју Републике Српске која ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

По хитном поступку данас је Влада Српске утврдила Приједлог закона о измјени Закона о приватизацији државних станова којим се продужава рок за закључење уговора о откупу ових станова са 30. јуна ове на 30. јун 2025. године.

У складу са одредбама Закона о приватизацији државних станова, прописани крајњи рок за закључење уговора о откупу државних станова је 30. јун 2020. године, изузев случајева у којима је покренут спор, када рок за закључење уговора истиче након годину дана рачунајући од дана окончања спора.

С обзиром на то, а имајући у виду да Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију у протекле двије године и даље добија значајан број поднесака и упита од локалних заједница, правних лица, али и грађана у вези са приватизацијом станова, закључивања уговора о закупу и откупу у складу са прописима о приватизацији, те да несумњиво и даље постоји значајан број државних станова који тек треба да буду предмет откупа, неопходно је продужити назначени рок и извршити измјену у важећем Закону.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here