U Srpskoj se prvi put utvrđuje sistem socijalnog stanovanja

0
671

Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici Nacrt zakona o socijalnom stanovanju, kojim se prvi put u Srpskoj utvrđuje sistem socijalnog stanovanja.

Zakonom se uređuje pravo, dodjela, upravljanje, održavanje i korištenje stambenih jedinica po modelu neprofitnog stanovanja, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Stambene jedinice se dodjeljuju na neodređeno vrijeme uz zakup i svi korisnici će plaćati neprofitnu zakupninu u iznosu do jedne KM po kvadratnom metru, a najugroženije kategorije imaće mogućnost subvencionisanja zakupnine.

U saopštenju se dodaje da će stambene jedinice izgrađene za socijalno stanovanje biti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na čijem području su izgrađene i neće se moći nasljeđivati, otuđivati i stavljati pod hipoteku.

Ovim zakonom su, između ostalih, obuhvaćena lica koja su korisnici projekata stambenog zbrinjavanja po modelu socijalnog stanovanja, mladi bračni parovi, ratni vojni invalidi, lica starija od 65 godina bez porodičnog staranja u stanju socijalne potrebe, beskućnici, samohrani roditelji te lica sa invaliditetom.

Zakon uređuje sistem socijalnog stanovanja, pojam, nosioce realizacije socijalnog stanovanja, korisnike prava na socijalno stanovanje, postupak i način dodjele, opšte i posebne uslove korištenja i upravljanje.

Njime se reguliše i održavanje, svojina i raspolaganje stambenim jedinicama, zakupnina i obaveze plaćanja, izvori finansiranja izgradnje i pribavljanja socijalnih stambenih jedinica, nadzor i druga pitanja od značaja za socijalno stanovanje u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas na sjednici u Banjaluci dokument “Procjena prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma” i Akcioni plan za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH, za period 2018-2022. godine.

Vlada je zadužila republičke organe uprave koji su učestvovali u njihovoj izradi da, u saradnji sa Interresornom radnom grupom za izvještavanje i implementaciju međunarodnih obaveza iz oblasti sprečavanja pranja novca i borbe protiv terorizma, prate realizaciju Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2018-2022. godine.

Interresorna radna grupa je dužna da redovno izvještava Vladu Republike Srpske o implementaciji Akcionog plana, saopšteno je iz Vlade Srpske.

Vlada Srpske je usvojila i informaciju o sprovođenju Opšteg protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici za 2017. godinu u Republici Srpskoj, te Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za 2018. godinu.

U okviru sprovođenja Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Srpske 2014-2019. godine, Ministarstvo porodice, omladine i sporta je pripremilo Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za 2018. godinu uz aktivno učešće predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva pravde, Ministarstva prosvjete i kulture, te Džender centra Vlade Srpske.

Ciljevi i prioriteti Akcionog plana za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za ovu godinu su promocija i podizanje svijesti, edukativni programi u svim sektorima, sa naglaskom na obrazovanje, kroz sprovođenje različitih programa edukacije i senzibilizacije o nasilju u porodici, kampanje informisanja i podizanja svijesti o nasilju u porodici kao društvenom problemu, te aktivnosti koje će biti usmjerene prema licima u riziku od nasilja u porodici.

Među ciljevima i prioritetima Akcionog plana sa suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici je i primjena međunarodnih standarda i dobrih praksi i uspostavljanje, te jačanje multidisciplinarnog i koordinisanog sistema zaštite žrtava nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te pružanje podrške žrtvama nasilja u porodici i rad sa učiniocima nasilja u porodici.

Unapređenje postupanja policije, pravosuđa i centara za socijalni rad, kroz usavršavanje službenih lica, razmjenu informacija, iskustava i dobrih praksi, te monitoring postupanja subjekata zaštite, jedan je od ciljeva i prioriteta Akcionog plana za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za tekuću godinu.

Među ciljevima i proritetima su i uvođenje i unapređenje evidencije, statistika, istraživanja i analiza u oblasti nasilja u porodici, kroz rad na prikupljanju podataka o nasilju u porodici, praćenje efikasnosti hitnih mjera zaštite i zaštitnih mjera i sankcija propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici.

Cilj i prioritet je i praćenje primjene Krivičnog zakona Republike Srpske u dijelu nasilje u porodici i porodičnoj zajednici, te praćenje primjene mjera propisanih Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Vlada Republike Srpske zatražila je od Savjeta ministara da na dvije godine zabrani izvoz šumskih drvnih sortimenata tarifne oznake “4403” s ciljem razvoja domaće drvoprerađivačke industrije.

Vlada Srpske je danas usvojila informaciju o realizaciji zaključka donesenog na trećoj zajedničkoj sjednici Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH, te od Savjeta ministara traži da, s ciljem razvoja domaće drvoprerađivačke industrije, na period od dvije godine bude uvedena taksa na izvoz rezane građe bukve i hrasta.

Zatraženo je da taksa za hrastovo drvo tarifne oznake “4407 91” bude 120 KM po toni ili kubnom metru, dok bi taksa za bukvu bila 60 KM po toni ili kubnom metru.

Na sjednici je od Savjeta ministara zatraženo i da s ciljem zaštite domaćih potrošača koji koriste ogrevno drvo, na period od dvije godine bude uvedena taksa na izvoz cijepanog ogrevnog drveta tarifne oznake “4401” u iznosu od 25 KM po toni, odnosno 18 KM za kubni metar, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Prihodi od taksi bi putem Uprave za indirektno oporezivanje BiH bili uplaćivani u budžete entiteta i Brčko distrikta, i to na posebne namjenske “eskrou” /ESCROW/ račune u skladu sa porijeklom šumskih drvnih sortimenata od kojih su izrađeni poluproizvodi i proizvodi za koje se plaća taksa.

Sredstvima od taksi će se finansirati deminiranje šuma i izgradnja šumskih puteva, a posebnim propisom entiteta i Brčko distrikta će se urediti način finansiranja radova, način kontrole trošenja novca, način kontrole izvedenih radova, kao i druge potrebne odredbe, navodi se u saopštenju.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here