U Srpskoj počeo upis učenika u srednje škole

0
712
U Republici Srpskoj danas je počeo upis u prve razrede srednjih škola za učenike koji imaju 60 i više bodova, dok za učenike koji imaju manje od 60 bodova prijem dokumenata počinje u ponedjeljak, 18. juna, i trajaće do srijede, 20. juna.

Planom upisa u prve razrede srednjih škola za 2018/2019. godinu predviđena su 11.083 mjesta, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Srpske.

U gimnazije je planiran upis 2.204 učenika ili 19,89 odsto, a u srednje stručne i tehničke škole 8.879 učenika ili 80,11 odsto.

Za zanimanja trećeg stepena složenosti u srednjim stručnim školama planiran je upis 2.817 učenika, što je 25,42 odsto od ukupnog broja učenika planiranih za upis.

Osim junskog, učenici u Republici Srpskoj upisivaće se u prve razrede srednjih škola i u julskom roku, od 2. do 13. jula.

“Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa. Učenik koji se upisuje u školu za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama može imati drugu starosnu granicu za upis u prvi razred”,navedeno je u saopštenju.

U Ministarstvu navode da se redoslijed kandidata utvrđuje prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi, posebnog uspjeha u osnovnoj školi iz pet predmeta značajnih za zanimanje u određenoj struci, odnosno u smjeru gimnazije za koji kandidati konkurišu, kao i za upis u umjetničke škole, te rezultata ostvarenih na posebnom ispitu za umjetničke škole.

Prilikom upisa kandidati se mogu prijaviti u najviše dva zanimanja u stručnim školama, dva smjera u gimnaziji ili dva odsjeka u umjetničkim školama.

Učesnici konkursa treba da podnesu školi prijavu za upis, originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, diplomu “Vuk Stefanović Karadžić”, kao i diplomu za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za zanimanje u srednjoj stručnoj školi, smjer u gimnaziji i odsjek u umjetničkoj školi.

Uz navedeno, potrebno je da učenici podnesu i diplomu za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na republičkom ili višem nivou takmičenja, te adresirani koverat sa imenom, prezimenom i adresom kandidata koji se prijavljuje na konkurs.

“Škole su dužne da na svojim oglasnim tablama istaknu obavještenje o sadržaju, načinu i vremenu polaganja ispita za umjetničke škole”,dodaje se u saopštenju.

U Ministarstvu prosvjete i kulture ističu da je ove godine u gimnazije planiran upis 2.204 učenika, te da je u prošloj godini bilo 4.138 nezaposlenih ove struke, dok je zaposlenih bilo 1.340.

Kada je riječ o smjeru poljoprivreda i prerada hrane, planiran je upis 721 učenika, dok je u prošloj godini nezaposlenih ovih struka bilo 3.964, a zaposlenih 1.581.

Na smjerove šumarstvo i obrada drveta planiran je upis 310 učenika, a prošle godine nezaposlenih iz ove struke bilo je 3.456, a zaposlenih 1.105, dok je u oblasti mašinstva i obrade metala, gdje je planiran upis 1.613 učenika, nezaposlenih u prošloj godini bilo 17.025, a zaposlenih 5.676.

Kada je riječ o elektrotehnici, u Ministarstvu navode da je planiran upis 1.258 učenika, a da je prošle godine bilo nezaposlen 5.841 elektrotehničar, dok je zaposlenih bilo 2.638.

“U oblasti hemije, nemetala i grafičarstva planiran je upis 111 učenika, a broj nezaposlenih ove struke prošle godine bio je 1.322, dok je zaposlenih bilo 380. Na tekstilstvo i kožarstvo planiran je upis 181 učenika, a broj nezaposlenih ove struke bio je 3.760, a zaposlenih 995”, navedeno je u saopštenju.

Kada je riječ o geodeziji i građevinarstvu, planiran je upis 339 učenika, a u prošloj godini nezaposlenih ove struke bilo je 2.412, dok je zaposlenih bilo 908.

Za smjer saobraćaj planiran je upis 542 učenika, nezaposlenih sa ovom strukom je bilo 3.323, a zaposlenih 1.585, dok je za smjer ugostiteljstvo i turizam planiran upis 789 učenika, a podaci za prošlu godinu govore da je nezaposlenih sa ovom strukom bilo 5.858, a zaposlenih 2.659.

Za smjer ekonomija, pravo i trgovina planiran je upis 1.627 učenika. Nezaposlenih ove struke prošle godine bilo je 15.123, a zaposlenih 4.794, dok je u oblasti zdravstva, gdje je planiran upis 922 učenika, nezaposlenih bilo 2.414, a zaposlenih 987.

U Ministarstvu navode da je u oblasti kulture, umjetnosti i javnog informisanja planiran upis 134 učenika, te da je prošle godine nezaposlenih ovih struka bilo 91, a zaposlenih 50.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here