Тривић: Иновативни наставни програми доступни свим ђацима

0
516

Ученици основних школа у Републици Српској школску 2020/2021. годину започели су по иновираним наставним програмима за више наставних предмета, те развијеним програмима за додатну и факултативну наставу, a јединствeни инфoрмaциoни систeм „е-днeвник“ oд 1. сeптeмбрa примијењен је у свим oснoвним шкoлaмa у Републици Српској, речено је Срни из Министарствa просвјете и културе.

Министар просвјете и културе Наталија Тривић рекла је да уведене новине у основно образовање омогућавају ефикасније учење свим ученицима, а наставницима нуде ширу перспективу, али истовремено их и усмјеравају на шта да се фокусирају и како да креирају ефикасне ситуације за учење.

„Циљ нам је да створимо све предуслове за здрав раст и развој наших ученика, да их растеретимо сувишног градива и мотивишемо да стичу знања и вјештине које ће сутра знати примијенити у животу“, навела је Тривићева.

Oна је подсјетила да је стварања школе по мјери ученика 21. вијека главни циљ овог министарства у реформским процесима, као и да је комбинација традиционалног облика учења, интерактивне наставе и употреба нових технологија у настави у основи развојног модела на којем се темељи реформски процес у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања.

Руководилац експертског тима за реформу предшколског, основног и средњег образовања Нина Нинковић наводи да су уз наставника, који је кључни фактор у основном васпитању и образовању, наставни планови и програми од великог значаја за сваки образовни систем и зато се, када год се проводе реформски процеси у сврху унапређења и повећања ефикасности васпитно-образовног система, један од акцената ставља на развој наставног плана и програма.

„Радили смо паралелно на развоју редовних наставних програма, али и на развоју програма додатне и факултативне наставе како би ученицима који имају шира и већа интересовања и способности омогућили да их задовоље. Када је у питању развој наставног програма и процеса за редовну наставу фокус нам је био на дефинисању исхода учења, обезбјеђивању цјеловитог развоја личности и ефикасном наставку школовања“, рекла је Нинковићева.

Наставник који предаје физику у бањалучкој Основној школи „Георги Стојков Раковски“ Бранко Ступар истиче да су многобројни начини употребе технологије, али да за иновативну нaставу није довољан само пристип интернету и лаптоп.

„Ако ми будемо довољно креативни само тада можемо очекивати креативност од ученика“, рекао је Ступар, који је веома иновативан у свом раду.

Из Министрства просјете и културе Републике Српске наводе да у припремљеном видео-материјалу који се налази на линку https://www.youtube.com/watch?v=OiBA6ub_6oQ&feature=youtu.be саговорници откривају које су то кључне измјене у Наставном плану и програму за поједине наставне предмете, које могућности наставницима пружа „е-дневник“, на који начин се примјењују ИТ технологије у настави, те шта је крајњи циљ иновативне наставе.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here