Шта пише у Информацији која ће бити разматрана на посебној сједници?

0
585

Институције Републике Српске предвођене Народном скупштином имају обавезу да, користећи аутономију, заштитне механизме и надлежности које су јој признате Дејтонским споразумом, на унутрашњем и међународном плану инсистирају на досљедном спровођењу овог споразума, нарочито Анекса четири – Устава БиХ.

– Узевши у обзир уставни положај Народне скупштине Републике Српске и њену улогу у формулисању не само унутрашње политике Републике Српске, већ и спољне политике БиХ, неопходно је да у кључним тренуцима покаже сву своју снагу и достигне пуно национално јединство о питањима која спадају у витални интерес Републике Српске – истиче се у Информацији о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске.

У Информацији, коју би Народна скупштина Републике Српске требало да разматра на предстојећој посебној сједници, наводи се да на међународном плану Република Српска, у складу са надлежностима из Устава БиХ, мора чинити све напоре да исправно и истинито извјештава међународну заједницу и јавност о ситуацији у БиХ.

На унутрашњем плану, потребно је приступити хитној реформи институција правосуђа на нивоу БиХ, будући да њихов састав, уређење и начин функционисања нису у складу са темељним начелом владавине права, а и препрека су даљем напредовању земље према ЕУ.

Осим тога, неопходно је спровести темељне анализе ефеката које је неуставна трансформација БиХ изазвала, како на нивоу Републике Српске, тако и БиХ који је претворен у незаситу машинерију неефикасних и растрошних институција чије је потребе све теже подмирити без озбиљне штете по буџете ентитета, као основних носилаца власти и најодговорнијих за економски и социјални положај становништва.

У том смислу, потребно је размотрити ефективност закључених међуентитетских споразума који су довели до преноса одређених надлежности на ниво БиХ, те преиспитати наметнуте прописе и посљедице њиховог утискивања у правни систем који је принудом исконстурисан на нивоу БиХ.

– Заштита владавине права и очување уставног положаја Републике Српске може се постићи само упорним радом на очувању дејтонске структуре, на добробит грађана који живе у БиХ, учвршћивањем суверенитета државне заједнице и њених ентитета, приврженошћу приниципима Дејтонског споразума, те инсистирањем на законитом успостављању и функционисању заједничких институција, као и на ефикасности њиховог рада и њиховој одговорности према грађанима – додаје се у Информацији.

Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске заказана је за понедјељак, 11. новембра.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here