Полиса покрива и ризик од короне

0
864
Поједине осигуравајуће куће које послују у Републици Српској, а у свом портфељу имају животно осигурање, одлучиле су да у ту понуду уврсте и осигурање од посљедица вируса корона.

Та друштва у случају смрти клијента од посљедица вируса корона исплаћују уговорену осигурану суму за случај смрти или одређени износ до тада уплаћеног новца на име премије, у зависности од уговореног осигурања, што до сада није била пракса када су у питању пандемије.

У “Уника осигурању”, које је већ имало исплату пуне уговорене суме породици осигураника који је преминуо од вируса корона, кажу да су сви клијенти који код њих имају полису животног осигурања финансијски заштићени од посљедица ове заразне болести.

– Сви клијенти који су раније отворили полису животног осигурања су у покрићу од вируса корона, без икаквих додатних доплата. Трошкови лијечења од вируса корона код нас нису укључени јер ова болест нема установљене лијекове и терапије. Зато смо се одлучили да у случају смрти клијента најближима исплатимо осигурану суму – објаснили су у овој осигуравајућој кући.

Међу друштвима која у случају смрти клијента због вируса корона породицама исплаћују одређену суму је и “Граве осигурање”.

– До сада пандемије, те природне катастрофе и сличне ситуације нису подлијегале осигурању. Упркос томе, “Граве” је одлучио да у своју понуду уврсти и осигурање од посљедица болести изазване вирусом корона – казао је директор фирме “Сејф лајф” која заступа “Граве осигурање” Владан Витезовић и додао да су сви клијенти који имају или планирају да отворе полису у склопу које је и осигурање од природне смрти финансијски заштићени и када је у питању вирус корона.

Овај корак осигуравајућих друштава утицао је на многе становнике Српске који су у посљедњих мјесец дана посегнули за полисама животног осигурања. Бањалучанка Драгана Радић, која ради за неколико осигуравајућих кућа, каже да је у посљедњих неколико дана имала више посла и позива грађана који су се интересовали за животно осигурање него што је то био случај прије појаве вируса корона.

– Да ли су се људи освијестили или је на њихове одлуке утицала пандемија и ризик од разних болести, нисам сигурна, али ових дана телефон ми је усијан од позива. Дневно знам да склопим и по пет уговора, за шта ми је раније требало скоро мјесец дана – казала је Радићева.

Поред “Уника осигурања” и “Граве осигурања”, права клијената који имају животно осигурање  проширило је и “Вијена осигурање”.

Директор Друштва за заступање у осигурању “ВД професионал”, које, између осталих, заступа и “Вијена осигурање” Драган Петрић каже да се то покриће од вируса корона третира као смрт усљед болести.

– Клијенти на полисама које садрже ризик смрти (природна смрт, смрт усљед болести или незгоде) су могли, а могу и сада да уговоре такве полисе као и додатно покриће усљед тешких болести. Међутим, корона не спада у тешку болест и због тога се исплаћује осигурана сума само у смртним случајевима – објаснио је Петрић.

Додао је да након пандемије осигуравајуће куће имају додатни формулар приликом склапања уговора са питањем да ли је неко боловао од короне. Ако јесте, истакао је он, неће моћи да уговори полису са тим покрићима.

Путници

Ниједна осигуравајућа кућа, када је у питању путно осигурање, не покрива лијечење усљед пандемије и неке заразне болести. Предсједник Скупштине Удружења друштава за осигурање РС Миломир Дурмић каже да већина европских земаља у здравственим системима има регулисано лијечење странаца који усљед пандемије оболе од заразне болести на њиховој територији.

– Обавезним здравственим осигурањем, које иде не терет државе, покривени су странци у Србији, Црној Гори, Хрватској, Грчкој и многим другим земљама. Усљед заразних болести и пандемија државе су у обавези да лијече те странце – објаснио је Дурмић.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here