План рада школа у Српској: Физичко само на отвореном, укидају се секције

0
516

Све основне и средње школе Републике Српске су спремне за почетак нове школске године и извођење наставе по новом систему који је условила пандемија вируса корона.

Наталија Тривић, министар просвјете и културе РС, јуче је након разговора са директорима требињских основних школа истакла да је сличне састанке имала и са осталим представницима школских и предшколских установа у Републици Српској, увјеривши се, како је нагласила, да ће се поштовати све зацртане мјере.

– Сада ће се мало морати боље организовати и биљежење наставе, а, према струци, двадесет или тридесет минута је довољно да се објасни ново градиво, а Републички педагошки завод каже да ће се, примјера ради, обрада нове лекције редуковати, па се из математике неће вјежбати пет, већ три задатка, дакле, то је довољно времена – рекла је Тривићева.

Нагласила је да су сви професори и наставници у Републици Српској добро образовани и квалификовани да у редукованом времену могу објаснити ученицима ново градиво, уз додатна објашњења у живом контакту, који је доста бољи од претходног онлине система.

Основним и средњим школама у РС је из надлежног министарства стигао план организовања рада, по којем ће, између осталог, часови у основим школама са великим бројем дјеце моћи трајати и мање од 30 минута, ђаци часове физичког васпитања неће имати у затвореном простору, а укидају се секције.

План рада основних и средњих школа, као и ђачких домова вам преносимо у наставку текста:

Први дан у основним и средњим школама резервисан је за упознавање ученика са препорукама Института за јавно здравство РС у вези са заштитом од вируса корона и планом организовања наставе у школи.

Часови у основним школама ће се организовати у трајању од 30 минута, а у школама које имају велики број ученика (преко 1.000) часови могу трајати нешто краће, али не краће од 20 минута, док ће у средњим школама часови трајати 20 минута.

Школски одмори ће трајати пет минута и у основним и у средњим школама.

Настава у 1. разреду основне школе организоваће се у трајању од 90 минута укључујући одморе.

Свако одјељење у основним и средњим школама које има више од 15 ученика биће подијељено у двије групе, уз могућност да се, уколико у учионици простор омогућује поштовање препоручених мјера, број ученика у једној групи повећа на 18 ученика. Наставно особље реализује наставу за једну, а затим за другу групу ученика, док ће се у средњим школама којима просторни капацитети то дозвољавају настава за обје групе реализовати у истом термину исте смјене по различитом распореду часова.

За замјену група потребно је планирати минимално 15 минута паузе.

Директори основних и средњих школа су дужни прије почетка наставе направити распоред часова поштујући наведене мјере, они такође врше подјелу одјељења на групе, а распореди часова и спискови група ученика морају бити доступни ученицима и њиховим родитељима најмање пет дана прије почетка наставе.

Изборна настава у средњим школама из предмета за чију је реализацију неопходно формирање образовних група из више одјељења организоваће се на даљину употребом Оффице 365 едукативних алата или других платформи за учење на даљину.

Продужени боравак у основним школама и јутарње чување организоваће се у складу са препорукама Института за јавно здравство РС за групу од максимално 15 ученика.

У основних и средњим школама се не препоручује организовање секција, посебно спортских или умјетничких.

Кад год то прилике дозвољавају часове организовати на отвореном.

Не препоручује се одржавање часова физичког васпитања у затвореном, умјесто тога препорука је да се оно одржава на отвореном уколико се може испоштовати физичка дистанца између ученика. Препорука је да се часови физичког васпитања у затвореном организују теоретски, без физичке активности ученика.

Просторије у којима се борави потребно је редовно провјетравати, а уколико постоји могућност, прозоре држати отвореним током часова.

На улазу у школе, али и учионице потребно је дезинфиковати руке.

За ученике који су хронични болесници или који из било којих других оправданих разлога не могу да бораве у групама, школа је дужна да организује наставу на даљину.

Дјеца на болничком лијечењу, као и дјеца у изолацији похађају наставу на даљину.

Препорука је да наставник током часова не хода по учионици.

Директори школа су дужни да надлежном дому здравља доставе спискове ученика по групама како би хигијенско-епидемиолошка служба могла што ефикасније да реагује у погледу потврђивања контаката остварених међу ученицима.

ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ:

Ученици са потешкоћама у развоју који похађају редовну наставу укључују се у радни процес, с тим што је неопходно поштовати врсту потешкоће коју ученик има.

Ђаци са потешкоћама у развоју којим је одобрен асистент током наставе ће сједити са асистентом у клупи, с тим што је асистент дужан носити маску током трајања часа.

За ученике са потешкоћама у развоју који имају мишљење и препруку љекара да избјегавају боравак у групама, као и онима који из других оправданих разлога не могу похађати наставу, школа је дужна да организује наставу на даљину.

Интернати за ученике у установама за дјецу са потешкоћама у развоју организоваће свој рад у складу са препорукама Института за јавно здравство РС.

Корективни рад са ученицима организоваће се искључиво као индивидуални уз поштовање прописаних мјера заштите.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here