Obavještenje: – „Osobe sa invaliditetom – lideri u pčelarstvu“

0
871

Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Sunce“ poziva lica sa invaliditetom iz opština: Prozor-Rama, Foča, Nevesinje, Rudo, Sokolac i Pale, zainteresovana za bavljenje pčelarstvom, da se prijave na poziv za učešće u projektu „ Lica sa invaliditetom – Lideri u pčelarstvu“.

Projekat realizujemo u saradnji sa NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa tešoćama u razvoju ‘Naša inicijativa’ Podgorica, Crna Gora,  u okviru programa IPA II prekogranična saradnja   Bosna i Hercegovina – Crna Gora a finansira Evropska Unija.

Na poziv se mogu javiti nezaposlena lica sa invaliditetom koja zadovoljavaju sledeće uslove:

  • Imaju utvrđen status lica sa invaliditetom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida Republike Srpske (Član 2 i 3), odnosno Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju invalida Federacije BiH (član 3 i 4).
  • Imaju uslove za bavljenje pčelarstvom u skladu sa Pravilnikom o pčelarstvu Federacije BiH, odnosno sa Zakonom o pčelarstvu Republike Srpske;
  • Motivisanost za bavljenje pčelarstvom i nakon završetka projekta;

Komisija Udruženja “Sunce” će obići sve potencijalne kandidate i izvršiti odabir 20 lica sa invaliditetom od kojih će 10 lica biti ženskog pola.

Svi odabrani kandidati/kinje će dobiti po 10 mladih pčelinjih društava sa košnicama, literaturu, osnovnu opremu,  material neophodan za pokretanje proizvodnje meda i mentorsku podršku u trajanju od 12 mjeseci.

Po završetku projekta, pčelinja društva i oprema prelaze u trajno vlasništvo kandidata/kinja.

Cilj projekta je da lica sa invaliditetom koja dobiju opremu i pčelinja društva, nakon završetka projekta, nastave da se bave pčelarstvom kroz samozapošljavanje i time stiču prihode za život.

Odabrani kandidati/kinje će biti u obavezi da pohađaju edukacije predviđene projektom „Lica sa invaliditetom – Lideri u pčelarstvu“  i da uvećaju broj pčelinjih društava shodno ugovoru koji će potpisati sa Udruženjem “Sunce”. Odabrana lica će postati članovi klastera pčelara koji će se formirati tokom trajanja projekta i nastupati na sajmovima pčelarstva u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Zainteresovana lica svoje prijave mogu dostaviti na e-mail: udruzenje.sunce.pale@gmail.com ili preporučenom poštom na adresu: Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama “Sunce”, Milutina Milankovića 6, 71420 Pale. Sve dodatne informacije u vezi ovog poziva mogu se dobiti na telefon 057/224 856 ili 065/967 283.

Uz prijavu dostaviti: biografiju, dokaz o statusu lica sa invaliditetom, motivaciono pismo i kontakt telefon sa adresom. Nepotpune prijave mogu biti odbijene.

Prijave sa traženim podacima i dokumentima slati do 29.06.2018. do 15:00h. Vrijeme predaje prijave pošti ili slanja meilom, smatra se kao vrijeme predaje prijave. Prijave poslate nakon ovog roka neće biti razmatrane.

 

Ovaj poziv je urađen i održava se uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ovog poziva je isključiva odgovornost Udruženja za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama “Sunce” i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije„.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here