НАРЕДБA о измјени Наредбе о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Пале

0
917

Број, 02-81-2-57/20

Датум, 21.07.2020. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и Закључка републичког штаба за ванредне ситуације о измјени Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број 49-1/20 од 20.07.2020. године,  командант општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

НАРЕДБУ

о измјени Наредбе о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Пале

  1. У Наредби о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Пале број 02-81-2-56/20 од 06.07.2020. године, тачка 1. мјења се и гласи:

„1. У циљу превенције новог вируса SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији општине Пале и заштите и спасавања становништва до 03.08.2020. године забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица.“

  1. Тачка 2. мјења се и гласи:

 „2. До 03.08.2020. године ограничава се радно вријеме угоститељским објактима за исхрану и пиће од 06:00 до 23:00 часова.“

  1. Тачка 4. мјења се и гласи:

„4. До 03.08.2020. године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао Институт за јавно здравство Републике Српске.“
Претходно прибављену сагласност Министарства породице, омладине и спорта и Министарства здравља и социјалне заштите.“

Ова наредба ступа на снагу даном доношења.

КОМАНДАНТ  ШТАБА:
_________________________
Бошко Југовић

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here