ЛУКА ПЕТРОВИЋ: ЕРС је спреман да буде лидер енергетске транзиције у региону

0
32

Електропривреда Републике Српске (ЕРС) планира да у наредних десет година изгради нових 1.000 МW капацитета из обновљивих извора енергије. Са циљем да поведе енергетску транзицију региона, ЕРС ће инвестирати у изградњу соларних електрана, ветроелектрана и хидроелектрана, изјавио је Лука Петровић, генерални директор Мјешовитог холдинга Електропривреда Републике Српске, у интервјуу за Балкан Греен Енергy Неwс.

Петровић је најавио и Самит енергетике у Требињу (СЕТ), који ће се на иницијативу ЕРС-а одржати по први пут у марту 2020. године, и на којем ће, како је истакао, главне теме бити енергетска будућност Западног Балкана и потенцијали енергетског сектора Републике Српске.

Република Српска ће у марту следеће године по први пут организовати Самит енергетике у Требињу. Шта очекујете од овог скупа и које теме ће бити у фокусу Самита?

Иницијатива МХ “ЕРС” за одржавање Самита енергетике у Требињу (СЕТ), представља јасну поруку регионалном окружењу и Европској унији да је ова компанија спремна да буде регионални лидер и носилац позитивних промјена у процесу усклађивања енергетске политике са политикама Европске уније.

Енергетска будућност Западног Балкана и потенцијали енергетског сектора Републике Српске биће у фокусу тема дводневне манифестације која се по први пут дешава у Требињу 5. и 6. марта наредне године.

Учесницима ће бити представљене конкретне идеје за превазилажење ограничења, која отежавају економски напредак региона и за обезбеђивање дугорочне предвидљивости заинтересованим инвеститорима у области енергетике, а биће им упућен и позив за заједничку изградњу конкретних енергетских потенцијала, у области обновљивих извора, који још нису искоришћени. Истовремено ће се кроз дводневне панеле, на којима ће учествовати еминентне личности из области енергетике, привреде, науке и економије, обавити својеврсна интернационализација Требиња и Републике Српске.

То ће бити прилика да се упути позив свим регионалним министарствима и електропривредним предузећима да формирају заједничко тијело које ће се бавити климатско енергетским пакетом “20-20-20” (смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште за 20% у односу на ниво из 1990. године; повећање удјела потрошње енергије из обновљивих извора на 20% и повећање енергетске ефикасности за 20%).

Самит ће бити прилика и да се разговара и о Енергетској стратегији БиХ, која треба да одреди јасан смјер развоја енергетике до 2035. године и покрене тржишне и регулаторне реформе, уз уважавање стратешких интереса Републике Српске која предњачи у енергетској области. Притом је важно истаћи да ЕРС може бити систем интегратор у процесу стварања нове стратегије, како би оснажила укупну економију Републике Српске и учинила је енергетски најефикаснијом, јер посједује све потребне ресурсе и предуслове за достизање таквог циља.

Панел расправе су осмишљене на начин да заинтересују стручну, али и ширу јавност (укључујући и потрошаче електричне енергије), јер ће се током манифестације, званичног дијела програма али и на маргинама сусрета сучељавати различита мишљења челних људи енергетског сектора, министара у Владама, најпризнатијих професора и академика чији радови ће бити објављени у посебном Зборнику након завршетка манифестације. Резултат утемељених и образложених дискусија биће закључци који ће се усвојити као усмјеравајући, јер ће имати научно утемељену основу и користиће се као јасан путоказ за даље јачање енергетског сектора у региону

ЕРС је недавно основала фирму за реализацију пројекта Горња Дрина, који предвиђа градњу три хидроелектране – Фоча, Паунци и Бук Бијела. Докле се стигло у припреми ових пројеката и када би могла да почне градња?

На подручју горњег тока ријеке Дрине планирана је изградња три хидроелектране прибранског типа. ЕРС планира да заједно са Електропривредом Србије (ЕПС) згради ове хидроелектране. У току су активности на актуелизацији техничке документације за ове три хидроелектране, као и на обезбјеђењу потребних дозвола.

Припреми радови и почетак главних грађевинских радова планирани су у 2020. години. Према процјенама, изградња објеката инсталисане снаге веће од 180 мегавата, коштаће око 425 милиона евра, а годишњи приходи износиће око 40 милиона, што значи да ће се инвестиција исплатити у десетогодишњем периоду.

Какви су планови ЕРС-а за термоелектране Угљевик и Гацко, енергетска постројења која су на крају експлоатационог века?

Термоелектрана Гацко почела је са радом 1983. године, а термоелектрана Угљевик 1985. године, и ова термоенергетска постројења имају око 200. 000 сати рада. На основу те чињенице ЕРС је анагажовао експерте из области термоенергетике који ће након детаљних испитивања и анализа предложити ативности које би требало да предузме ЕРС у вези са радом ових термоенергетских постројења. Ипак, важно је нагласити да су термоелектране за ЕРС јако важан произвођач електричне енергије и да њихово функционисање тренутно не смије бити доведено у питање.

МХ “ЕРС” је већ предузео низ корака у побољшању њиховог рада и заштити животне средине. Улагањем у инсталацију система за одсумпоравање у Угљевику смањили смо штетне гасове (93,5% смањење емисије сумпора). Коначан суд о томе куда даље са термоелектранама даће струка. То може бити ревитализација или модернизација у мањем обиму, изградња замјенских или нових блокова. Размишља се и о увођењу гаса уместо мазута, што би било исплативије и еколошки прихватљивије, а очекујемо да ћемо коначну одлуку по питању термоелектрана моћи да донесемо идуће године.

Шта предвиђа нова организација дистрибутивних предузећа ЕРС-а? Како ће се та организација одразити на пословање компаније?

Нова организација дистрибутивних предузећа подразумијева раздвајање тржишних и нетржишних дјелатности. Електродистрибутивна предузећа ће у наредном периоду бити организована на пет оператора дистрибутивног система.

Организациони модел је измјењен у смислу да се одустало од географског у корист функционалног модела који се заснива на принципима управљања струком. Успостављање новог организационог модела подразумијева оптимизацију броја запослених и квалификационе структуре. Од кључног значаја су компетенције сваког запосленог. Ријеч је о врло сложеном процесу који је од значаја за ЕРС у цјелини јер се подиже ефикасност и продуктивност дистрибутивних предузећа.

Основни циљ је да се обезбиједи задовољавајући квалитет испоруке електричне енергије сваком кориснику. Цијена електричне енергије и даље остаје потпуно регулисана.

У којој мери Електропривреда Републике Српске планира да диверзификује свој енергетских микс улагањем у обновљиве изворе енергије? Који пројекти ће бити у фокусу у наредних пет година? Докле се стигло са изградњом ветропарка Хргуд?

МХ “ЕРС” је израдио план развоја који је усвојила Влада Републике Српске, гдје је планирана изградња постројења која ће производити електричну енергију из различитих обновљивих извора енергије. Сваки од тих извора има своје карактеристике, тако да је потребно да се производни објекти које ЕРС планира да изгради ускладе и да се обезбиједи оптималан рад свих постројења.

Тренутно проводимо активности на пројектовању, обезбјеђењу потребних дозвола и сагласности за планирану соларну електрану Требиње 1 снаге 100 МW. Такође се воде активности на обезбјеђењу потребних финансијских средстава за реализацији овог пројекта. Провођењем процедура показало се да је могуће и проширење овога пројекта и изградња соларне електране веће снаге.

У вези искориштења енергије вјетра у току су активности на пројектовању, обезбјеђењу потребних дозвола за Ветроелетрану Хргуд, гдје су обезбјеђења финансијска средства у износу од 64 милиона евра која је обезбиједила КФW банка.

Такође, истражује се потенцијал вјетра и на другим локацијама, и ради техничка документација за друге вјетроелектране на подручју Херцеговине, гдје је и највећи потенцијал у Републици Српској. Након анализа и израде техничке документације, за локације које се покажу оправдане ЕРС ће покренути активности на изградњи вјетроелектрана.

Да би соларне и вјетроелектране као неуправљиви извори енергије могли да се укључе у електроенергетски систем потребно је да им се обезбиједи подршка у вези са балансирањем. Зато ЕРС гради хидроенергетска постројења, ХЕ Дабар, ХЕ Билећа, ХЕС Дрина.

ЕРС, као одговорна компанија, планира да гради хидроенергетске пројекте на подручјима која су изложена ризицима од поплава, са основним циљем нових киловата, али и смањења ризика од плављења. Интензивирали смо активности око изградње хидроелектрана на подручу доњег тока ријеке Босне гдје је било највише штете од поплава.

Земље региона, па и БиХ, требало би са Енергетском заједницом да усагласе нове циљеве за обновљиве изворе енергије до 2030, а следи и усвајање националних енергетско-климатских планова (НЕКП). Где видите ЕРС у том периоду, и како ова компанија може да допринесе испуњавању тих циљева и планова?

Усвајањем националних енергетско – климатских планова доћи ће до значајног увећања обавеза држава у погледу учешћа обновљивих извора енергије у укупној потрошњи електричне енергије. У том смислу, намјере ЕРС подударају се с обавезама које имају Република Српска и БиХ, с обзиром да наш Акциони план усвојен на Влади Републике Српске предвиђа интензивно улагање ЕРС у изградњу објеката из обновљивих извора до 2030. године. Тим планом у десетогодишњем периоду предвиђена је градња објеката снаге 1.000 мегавата искључиво из обновљивих извора. ЕРС ће на тај начин допринијети остварењу циљева предвиђених међународним уговорима.

Такође, опредјељење МХ “ЕРС” је да активно учествује у испуњењу акционог плана, не само у домену обновљивих извора, него и у домену енергетске ефикасности и емисије гасова. Електропривреда Републике Српске ће са посебном пажњом пратити обавезе које ће се односити на допуштене емисије ЦО2 и других штетних гасова у електранама које користе фосилна горива јер могу проузроковати ограничење рада постојећих ТЕ које раде у саставу МХ “ЕРС”.

Постави одговор

Молимо унесите свој коментар!
Овдје унесите своје име

20 − 3 =