Invazija savjetnika i saradnika na budžet

0
615

Stručni saradnici i savjetnici okupirali su institucije BiH, gdje ih je u protekle tri godine uhljebljeno više od 200, a upućeni tvrde da je većina došla do posla na osnovu stranačkih i prijateljskih veza sa garniturom na vlasti.

Na nivou BiH djeluje 75 institucija u kojima je, prema najnovijim podacima s kraja decembra prošle godine, radilo 21.967 osoba.

Revizori godinama upozoravaju da su postupci zapošljavanja u institucijama BiH daleko od transparentnih, a najnoviji podaci koji su stigli u parlamentarnu proceduru pokazuju da je od 31. marta 2015. do 1. aprila ove godine zaposleno 319 državnih službenika. Ti podaci objedinjeni su u odgovoru na poslaničko pitanje Mirsada Mešića iz SDP-a koji je od direktora Agencije za državnu službu BiH Nevena Akšamije zatražio da mu dostavi kompletnu listu primljenih službenika u pomenutom periodu. Mešić je zatražio broj, imena i prezimena primljenih državnih službenika na javnim konkursima i podatke o postavljenim državnim službenicima s rezervnih lista, uz obrazloženje kada su i zbog čega postavljeni na taj način.

Među 319 novozaposlenih najviše ima saradnika, stručnih saradnika i savjetnika, dok se ostatak odnosi na rukovodeće pozicije, odnosno direktore, zamjenike i druge šefove, čime je još jednom stavljen upitnik na tvrdnje vlasti da je na nivou BiH zamrznuto zapošljavanje u administraciji. Na podužem spisku novozaposlenih, koji je dostavio Akšamija, nalaze se saradnici za arheologiju, javnu upravu i protokol, ali i psiholozi, lektori, prevodioci i drugi profili činovnika.

U Agenciji za bezbjednost hrane je, na primjer, popunjeno mjesto stručnog saradnika u sektoru za upravljanje krizom i hitnim slučajevima, a u Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara stručnog saradnika – lektor za bosanski jezik. U Sekretarijatu Predsjedništva BiH unesene su stolice za stručnog savjetnika za sjednice i stručnog saradnika za biblioteku u Službi za opšte poslove. Savjet za državnu pomoć kadrovski je bogatiji za stručnog saradnika za državnu pomoć i višeg stručnog saradnika za državnu pomoć.

Mešić juče nije odgovarao na telefonske pozive, a ranije je kazao da se mnogo spekuliše u vezi sa zloupotrebama u sistemu zapošljavanja putem javnih konkursa.

– Te spekulacije ne doprinose povjerenju građana u institucije, a posebno u način na koji zapošljavaju. Postoje jasne naznake da ministarstva na osnovu jednog konkursa u upravi zapošljavaju više osoba, mahom savjetnika ministara i bliskih srodnika funkcionera – naveo je Mešić.

Projekt menadžer Centara civilnih inicijativa Ivica Ćavar kaže da sve političke partije žele zaposliti što više stranačkih simpatizera i zaslužnih ljudi za vrijeme mandata, a posebno u predizbornom periodu.

– Institut javnog konkursa često se obezvređuje, jer se procedura sprovede tako da je sve po zakonu, a u praksi se zapošljavaju uglavnom stranački ljudi, dok kandidati koji su stručniji, sposobniji i koji su imali bolje rezultate na konkursu, ali nemaju potrebnu stranačku podršku, ostaju po strani i ne budu birani. To dovodi do raznih frustracija i nezadovoljstva, čiji je epilog, između ostalog, njihov odlazak u inostranstvo, gdje znanje i stručnost poklanjaju onima koji u njih nisu investirali ni marke – kazao je Ćavar.

Ističe da se u BiH stalno govori o potrebi temeljne reforme javne uprave, ali da rezultati izostaju i u praksi vidimo potpuno suprotne stvari.

– Na tom putu treba uložiti puno napora, kompromisa i spremnosti na sasvim drugačije ponašanje. Ako se i ubuduće nastavi po dosadašnjem receptu, plašim se da smo daleko od cilja – istakao je Ćavar.

Za plate i naknade armije zaposlenih u institucijama BiH godišnje odlazi više od 600 miliona KM, a reforma javne uprave, u koju je uložena gomila novca, još ne pokazuje željene rezultate.

Rezervna lista

Podaci Agencije za državnu službu BiH pokazuju da je od marta 2015. do aprila ove godine na osnovu primjene rezervne liste kandidata postavljeno 37 službenika.

Većina ih je na trenutna radna mjesta došla zbog internog unapređenja, a bilo je slučajeva i da su najbolji kandidati odustajali od postavljenja na poziciju za koju su konkurisali. Zabilježeni su slučajevi dobrovoljnog istupanja iz službe i nepravilnog postavljanja najuspješnijeg kandidata.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here