Хан Пијесак друга општина у РС са позитивном оцјеном ревизора

0
750

За разлику од Општине Ново Горажде, за коју је извјештај о проведеној финансијској ревизији објављен истовремено и која је од ревизора добила негативно мишљење, Општина Хан Пијесак добила је позитивну оцјену након проведене финансијске ревизије за 2019. годину.

Од 20 општина (рачунајући и Град Зворник), у колико је Главна служба за ревизију јавног сектора РС планирала извршити финансијску ревизију за 2019. годину, до сада је ревизија завршена и извјештаји објављени за њих 7.

Три (Лопаре, Котор Варош и Вишеград) су добиле мишљење с резервом и за финансијске извјештаје и за усклађеност пословања са законима. Двије (Сребреница и Ново Горажде) су за једну од компоненти финансијске ревизије добиле мишљење с резервом а за другу – негативно мишљење. А двије (Братунац и Хан Пијесак) су добиле позитивна мишљења за обје компоненте финансијске ревизије.

Евиденто је, дакле, да не стоји она дефитистичка мантра “Сви су исти”. Нису. А то одлично илуструју подаци из два посљедња објављена извјештаја.

31. јула, наиме, објављени су извјештаји о проведеним финансијским ревизијама за 2019. годину, за општине Ново Горажде и Хан Пијесак. Обје општине су претходно ревидиране по 3 пута – 2006., 2010. и 2015.

И док је Ново Горажде добило до сада најлошију оцјену ревизора – негативно мишљење за финансијске извјештаје, Општина Хан Пијесак има до сада најбољу оцјену – позитивно мишљење и за финансијске извјештаје и за усклађеност са законима.

Ова разлика постаје логична обратимо ли пажњу на бројеве препорука које су ревизори давали овим институцијама, у циљу отклањања уочених недостатака, грешака и незаконитости у раду.

Док се администрација Новог Горажда, практично, није обазирала на дате јој препоруке, па је њихов број континуирано растао, а од 20 препорука датих јој за 2015. годину, реализовано је тек 6, у Хан пијеску су ревизорске препоруке схватили врло озбиљно, те се њихов број из године у годину смањивао, а од 7 ревизорских препорука датих за 2015. реализовали су све.

Додатна потврда овоме су и оцјене из извјештаја о статусу датих препорука приликом ревизије консолидованих финансијских извјештаја за 2015. годину. Ови извјештаји објавлени су у другој половини 2018. године и Општина Ново Горажде је добила “негативан закључак о спровођењу препорука, а Општина Хан Пијесак “Позитиван закључак о спровођењу препорука”.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here