Економија, те туризам и хотелијерство – лиценцирани студијски програми

0
555

 Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву успјешно је завршио лиценцирање модернизованих студијских програма Економија и Туризам и хотелијерство на првом циклусу студија, речено је данас на конференцији за новинаре представника ове високошколске установе.
Декан Економског факултета Пале Радомир Божић рекао је да је Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске издало лиценце за студијске програме које ће студенти моћи похађати од академске 2020/2021. године.

„Успјешно су окончане све активности везане за лиценцирање иновираних наставних планова на првом цикусу студија на Економском факултету, а процедура лиценцирања започета још у прошлој години. Разлози иновирања и модернизовања студијског програма Економија темеље се на наглашеној тражњи економиста различитих усмјерења. Неизвјесност и комплексност окружења намећу нове изазове и траже нова знања, која управо пружа овај студијски програм“, навео је Божић.

Он је истакао да је студијски програм конципиран тако да се у свим дијеловима заснива на најновијим научним сазнањима у домену економије и прилагођен је потребама тржишта рада.

„Нови студенти на оба студијска програма студираће по иновираном наставном плану и програму који се креира по узору на респектабилне економске факултете. Измјенама смо креирали и нови смјер на студијском програму економије који ће бити од треће године – Дигитална трансформација“, рекао је Божић.

Он додаје да је суштина новог смјера да будућим економистима пружи одговарајућа знања, вјештине из домена нових технологија и дигиталне трансформације економских и пословних активности и друштва у цјелини, а, с друге стране, у пословним процесима на макро и микро нивоу.

Према његовим ријечима, сврха студијског програма произилази из потребе привреде и друштва у цјелини у Републици Српској за високообразовним кадром, који овим путем треба да буде оспособљен за примјену научних сазнања у пракси.

Божић је позвао бруцоше који нису донијели своје одлуке да размотре могућност
студирања на студијском програму Економија или Туризам и хотелијерство јер студенти који буду студирали прву годину на овом факултету у овој академској години студираће на терет буџета и по новом наставном плану и програму.

Продекан за наставу на Економском факултету Пале Предраг Млинаревић истакао је да новост плана и програма јесте да имају јединствен смјер Дигитална трансформација на студијском програму Економија, који не постоји на образовном тржишту Републике Српске и БиХ, а спој је економије и дигиталних технологија.

„Први пут имамо програм који је систематичан, а у његову израду укључили смо пословну заједницу, партнере гдје смо уочили да је тај профил кадра дефицитаран на тржишту. Сходно тим захтјевима направили смо једна смјер који ће образовати студенте како би имали знања и вјештине те релативно лако наћи посао“, наводи Млинаревић.

Он је поручио матурантима који се нису још уписали на факултет да је јединствена прилика да то учине, да су још слободна 73 мјеста на студијском програму Економија, те да ће сви који се буду уписали у наредна два рока бити на буџету и студирати бесплатно.

Доцент на ужој и научној области туризам и хотелијерство на Економском факултету Немања Шаренац каже да се основне измјене урађене код студијског програма Туризам и хотелијерство односе на специјализацију кадра који производе на овом факултету.

„Студијски програм је уведен 2012. године. Сходно потребама и захтјевима туристичког тржишта у Републици Српској и БиХ, извршили смо одговарајуће измјене на овом студијском програму, мада се измјенама не мијења структура и концепција наставног плана и програма, већ се врши његово обликовање и стандардизација према другим високошколском установама“, објаснио је Шаренац.

Он је додао да ће измјене студијског програма понудити више специјализованих предмета из области туризма и хотелијерства, стручну праксу, те студенте модернизовати са новим вјештинама и знањима.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here