Broj nezaposlenih smanjen za 12.519 lica u odnosu na kraj aprila 2017. godine

0
790

U Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske zaključno sa krajem aprila evidentirano je 110.619 lica koja su aktivno tražila posao, što predstavlja smanjenje za 12.519 lica u odnosu na isti period prošle godine, izjavio je Srni direktor Zavoda Miroslav Vujičić.

Vujičić je rekao da je evidentirano 37.139 kvalifikovanih radnika, 33.685 lica sa srednjom stručnom spremom, 22.959 nekvalifikovanih radnika, te 11.955 lica sa visokom stručnom spremom.

Za poslom traga 13.457 lica u dobi od 30 do 35 godina, 13.269 lica od 50 do 55 godina, 12.822 lica od 35 do 40 godina i 12.752 lica od 40 do 45 godina.

“Sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u prva četiri mjeseca zaposleno je 12.688 lica što je za 705 ili 5,9 odsto više u odnosu na isti period 2017. godine”, napomenuo je Vujičić.

Prema njegovim riječima, posao je pronašlo 4.174 kvalifikovanih radnika, 4.163 lica sa srednjom stručnom spremom, 2.359 lica sa visokom stručnom spremom, 1.699 nekkvalifikovanih radnika, 94 lica sa višom stručnom spremom i 61 visokokvalifikovani radnik.

Vujičić je istakao da i ove godine Zavod sprovodi programe zapošljavanja demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, djece poginulih boraca, sticanja radnog iskustva mladih sa visokom stručnom spremom, sufinansiranje obuke dokvalifikacije i prekvalifikacije za poznatog poslodavca.

Među ovim programima je i zapošljavanje određenih ugroženih ciljnih grupa, odnosno žena žrtava nasilja, žena u ruralnim područjima, lica kojima nedostaje do tri godine staža osiguranja za sticanje uslova za starosnu penziju, kao i Roma.

Vujičić je naveo da je za ove programe, odnosno za zapošljavanje oko 4.000 nezaposlenih planirano 14.677.418 KM.

On je objasnio da je za Program podrške zapošljavanju u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa obezbijeđeno 5.000.000 KM.

To se odnosi, dodao je Vujičić, na isplatu plaćenih poreza i doprinosa za zaposlena lica koja su bila na evidenciju Zavoda kao aktivni tražioci zaposlenja, a zasnovali su radni odnos u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

Programom finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida “Zajedno do posla”, za koji je obezbijeđeno milion KM, predviđeno je zapošljavanje 186 lica.

“Vrijednost Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u ovoj godini je 500.000 KM, a odnosi se na zapošljavanje i samozapošljavanje 115 lica”, dodao je Vujičić.

Programom podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika obuhvaćeno je sufinansiranje pripravničkog staža za 909 mladih visokoobrazovanih kadrova sa evidencije Zavoda, od kojih je 142 djece poginulih boraca. Za ovaj Programa planirano je 5.958.418 KM.

“Vrijednost Program podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj je 219.380 KM, a odnosi se na zapošljavanje kod poslodavaca i samozapošljavanje Roma prijavljenih na evidenciju nezaposlenih”, rekao je Vujičić, te dodao da je za Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije obezbijeđeno 1.000.000 KM.

Vujičić je naglasio da je zaprimljen veliki broj zahtjeva i da je u toku njihova obrada prema navedenim programima.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here