Bez saglasnosti o Zakonu o zaštiti žrtava ratne torture

0
527

Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda RS nije juče usaglasila amandmane Kluba Bošnjaka na Zakon o zaštiti žrtava ratne torture i ovaj akt biće upućen na odlučivanje Ustavnom sudu Republike Srpske.

Potpredsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić rekao je da, prema Dejtonskom sporazumu, sve ono što nije regulisano zakonom na nivou BiH pripada entitetima.

– S obzirom na to da ne postoji nijedna zakonska odredba koja ovu materiju veže za BiH, a da u FBiH ovaj zakon postoji veoma dugo, jedina diskriminacija bi bila da nismo usvojili zakon na teritoriji Srpske – poručio je Stevandić.

Član Zajedničke komisije Senad Bratić je istakao da je bilo posebno važno usaglasiti da sva udruženja koja se bave ovom problematikom sa prostora oba entiteta i Brčko distrikta, kao i sa nivoa BiH imaju isti status.

– Svi bi trebalo da imaju ista prava kada je riječ o pitanju utvrđivanja činjenica kojima bi oni koji smatraju da su bili žrtva ratne torture mogli, bez obzira na nacionalnu, vjersku ili drugu pripadnost, da ostvare svoja prava – rekao je Bratić.

Delegat Kluba Srba u Vijeću naroda Pero Petrović je istakao da je Klub Bošnjaka insistirao na tome da su pojedine odredbe Zakona o zaštiti žrtava ratne torture diskriminacione, ali da nisu uspjeli da to dokažu.

Amandmani Kluba Bošnjaka na Zakon o zaštiti žrtava ratne torture odnosili su se na period rata, podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava prema prebivalištu, te na dokumentaciju koja se dostavlja u postupku ostvarivanja statusa žrtve torture.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here