Austrija dobro upućena u tokove radikalizacije muslimana u BiH

0
525

Vjerski analitičar Mehmedalija Nuhić izjavio je da obavještajna austrijska služba već duže vremena prati džemate i “paradžemate” u BiH i da je dobro upućena u sve tokove radikalizacije muslimana u BiH.

“Podrobnim analizama dobijenim sa teritorije BiH, koje su otkupljivali veoma velikim svotama novca, oni su došli do toga nivoa da su uspostavili cjelokupnu sliku i prikaz svih elemenata i subjekata koji su vezani za ekstremni i radikalni islam u BiH”, rekao je Nuhić Srni.

Prema njegovim riječima, na osnovu podataka koje su dobili sa terena, njihovim bezbjednosnim tijelima nije bilo teško da informacione i operativne podatke dostave kancelaru u Austriji, koji je na osnovu toga donio odluku o protjerivanju imama koji su finansirani iz inostranstva i zatvaranju nekoliko džamija.

Osim informacija koje su dostavljene austrijskim vlastima, kaže Nuhić, one su u nešto šturijem obliku dostavljene i vlastima u BiH.

“Ali oni već dugo vremena sa terena BiH nemaju, kao što to oni kažu, pozitivan odziv”, dodao je ovaj analitičar.

On je napomenuo da austrijska obavještajna služba ima čak i primjedbu da se, kako kažu, “radikalizovani” upućuju na veći stepen obzirnosti i predostrožnosti na terenu i mjestima gdje radikalizacija ima svoje pojačano mjesto djelovanja.

“Zbog toga im se žsubjekti nadzoraž često premiještaju sa terena na teren, a takvih područja i žsubjekataž ima više na područjima Federacije BiH”, istakao je on.

Nuhić je naglasio da je to samo početak, te da će, najprije u Francuskoj, tek da uslijede i druge mjere.

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc nedavno je rekao da će Beč protjerati “nekoliko” imama koji su finansirani iz inostranstva i zatvoriti sedam džamija u akciji protiv “političkog islama”, a mnogi tvrde da je većina ovih imama iz BiH.

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here